شرکت نیروماشین به لحاظ همکاری با شرکت خواهر اینترنت اشیاء خاورمیانه  در زمینه هوشمندسازی هم ورود نموده و با توجه به سابقه و تخصص در تولید صنعتی، قصد ارائه خدمات اینترنت اشیاء صنعتی IIoT به جامعه صنعتی ایران دارد

در همین زمینه، هوشمندسازی یکپارچه تدارکات ، تولید و فروش کالاهای صنعتی با نظر به انقلاب صنعتی چهارم، به عنوان زمینه همکاری مشترک دو شرکت نیرو ماشین و اینترنت اشیاء خاورمیانه، برگزیده شده است

تکنولوژی هوشمندسازی یکپارچه، می توان کل فرایند تولید را از تدارکات مواد اولیه گرفته تا لینک هوشمند ماشین آلات بهم دیگر و همچنین سفارشات و تدارکات و انبار مواد و کالاهای نیم ساخته تا انبار محصول و فروش و حسابداری را مدیریت کرد

نوشتن اپلیکیشن هائی که توسط شرکت اینترنت اشیاء خاورمیانه با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی شرکت نیروماشین نوشته می شوند، ابزاری در دست مدیران واحد های تولیدی برای مونیتورینگ آنلاین و اتخاذ تصمیات مدیریتی مقتضی خواهند بود

با ما همراه شوید، ما نسل چهارم انقلاب صنعتی را با هوشمند سازی یکپارچه فرآیند تولید شما، برای شما پیاده خواهیم کرد