دسته‌بندی نشده

faq

WPML ساخت و راه اندازی سایتهای چند زبان را آسان می کند. WPML برای سایت های شرکتی به اندازه کافی قدرتمند است، اما برای وبلاگ ها ساده است. کامل با WPML می توانید صفحات، پست ها، دسته بندی ها، منوها و حتی متون قالب را ترجمه کنید. سازگار هر قالب یا پلاگینی که از API …

faq Read More »

IIoT

WPML ساخت و راه اندازی سایتهایچند زبانه را آسان می کند. WPML برای سایت های شرکتی به اندازه کافی قدرتمند است، اما برای وبلاگ ها ساده است. کامل با WPML می توانید صفحات، پست ها، دسته بندی ها، منوها و حتی متون قالب را ترجمه کنید. سازگار هر قالب یا پلاگینی که از API وردپرس …

IIoT Read More »

steel structure machinery

WPML ساخت و راه اندازی سایتهای چند زبانه را آسان می کند. WPML برای سایت های شرکتی به اندازه کافی قدرتمند اس، اما برای وبلاگ ها ساده است. کام با WPML می توانید صفحات، پست ها، دسته بندی ها، منوها و حتی متون قالب را ترجمه کنید. سازگار هر قالب یا پلاگینی که از API …

steel structure machinery Read More »

machine tools

WPML ساخت و راه اندازی سایتهای چند زبانه را آسان می کند. WPML برای سایت های شرکتی به اندازه کافی قدرتمند است، اما برای وبلاگ ها ساده است. کامل با WPML می توانید صفحات، پست ها، دسته بندی ها، منوها و حتی متون قالب را ترجمه کنید. سازگار هر قالب یا پلاگینی که از API …

machine tools Read More »

activities

WPML ساخت و راه اندازی سایتهای چند زبانه را آسان می کند. WPML برای سایت های شرکتی به اندازه کافی قدرتمند است، اما برای وبلاگ ها ساد است. کامل با WPML می توانید صفحات، پست ها، دسته بندی ها، منوها و حتی متون قالب را ترجمه کنید. سازگار هر قالب یا پلاگینی که از API …

activities Read More »