تجربه ماشین های ساز فلزی سازی را از تابستان سال 1383 با واردات ماشین های دریل 3 محور تیرورق ساخت شرکت دایتو ژاپن و پخ زن تیرورق ساخت شرکت هاتالی ژاپن برای شرکت ماشین سازی پارس واحد ماهشهر شروع کردیم
بلافاصلا پس از واردات ماشین های فوق، در مهرماه سال 1383 در چهارمین نمایشگاه صنعت تهران همراه با شرکت های دایتو، هاتالی ، تاکدا و ماتسومایا از ژاپن و کوم کوانگ سابق و کوتک فعلی از کره جنوبی، شرکت کردیم.
می توانیم مدعی شویم که شرکت نیروماشین اولین عرضه کننده ماشین آلات سازه فلزسازی در ایران بوده و نمایندگی انحصاری شرکت های سازنده همین نوع ماشین آلات که در سطح جهانی مطرح بودند، داشته است