اینترنت اشیاء صنعتی

شرکت نیروماشین به لحاظ همکاری با شرکت خواهر اینترنت اشیاء خاورمیانه در زمینه هوشمندسازی هم ورود نموده و با توجه به سابقه و تخصص در تولید صنعتی، قصد ارائه خدمات اینترنت اشیاء صنعتی IIoT به جامعه صنعتی ایران را دارد
در همین زمینه، هوشمندسازی یکپارچه “تدارکات ، تولید و فروش” کالاهای صنعتی با نظر به انقلاب صنعتی چهارم، به عنوان زمینه همکاری مشترک دو شرکت نیرو ماشین و اینترنت اشیاء خاورمیانه، برگزیده شده است
با اجرای تکنولوژی هوشمندسازی یکپارچه، می توان کل فرایند تولید را از اخذ سفارشات و تدارکات مواد اولیه گرفته تا لینک هوشمند ماشین آلات به همدیگر و کنترل موجودی انبار مواد و انبار محصول و فروش و حسابداری را بطور پیوسته مدیریت کرد
نرم افزارهای کنترل فرآیند که توسط شرکت اینترنت اشیاء خاورمیانه با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی شرکت نیروماشین تولید می شوند، ابزاری در دست مدیران واحد های تولیدی برای مونیتورینگ آنلاین و اتخاذ تصمیات مدیریتی مقتضی خواهند بود

با ما همراه شوید، ما نسل چهارم انقلاب صنعتی را با هوشمند سازی یکپارچه فرآیند تولید، برای شما پیاده خواهیم کرد